وتر ایران تصویر نیمکت انتشار سرمربی

وتر: ایران تصویر نیمکت انتشار سرمربی تصویری فوتبال استقلال استقلال روزنامه های ورزشی

گت بلاگز اخبار اجتماعی بررسی گزینه‌های قبلی جهت گزینش شهردار تازه پایتخت کشور عزیزمان ایران

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه جهت گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران افرادی که در گذشته به عنوان گزینه‌ها

بررسی گزینه‌های قبلی جهت گزینش شهردار تازه پایتخت کشور عزیزمان ایران

بررسی گزینه های قبلی جهت گزینش شهردار تازه تهران

عبارات مهم : ایران

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه جهت گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران افرادی که در گذشته به عنوان گزینه های تصدی این سمت از سوی شورا مطرح شده است بودند، در فضای تازه بار دیگر مورد بررسی قرار می گیرند، گفت: قطعا شورا جهت گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران شاخص های قبلی را مدنظر قرار می دهد.

محمدجواد حق شناس در گفت وگو با ایسنا، در تشریح روند گزینش شهردار تازه با اولویت هایی که شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در این گزینش مدنظر قرار خواهد داد، گفت: منطق رفتاری می گوید که هنگامی که در گذشته جهت انجام کاری هزینه و وقت گذاشته شده است و مطالعاتی انجام شده است هست، باید از آنها در آینده نیز استفاده شود.

بررسی گزینه‌های قبلی جهت گزینش شهردار تازه پایتخت کشور عزیزمان ایران

به گفته وی، شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گزینش شهردار تازه مهلت سه ماهه ای را گذاشته است تا نهایتا جهت گزینش شهردار تازه به مکانیزمی قائله مند و ضابطه مندی برسد.

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: هفت ماه گذشته نیز جهت گزینش شهردار تهران، شورا بر اساس مکانیزم قائده مند عمل کرد و بر اساس سیاستهای فراکسیون امید و شورای عالی اصلاح طلبان که مطالعات زیادی را انجام داده بودند و اعضای شورا نیز تفاهم کردند، نتیجتا شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه جهت گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران افرادی که در گذشته به عنوان گزینه‌ها

وی تاکید کرد: هفت ماه گذشته از میان شاخص ها و ضابطه ها نهایتا به گزینش ۲۳ نفر رسیدیم و در مرحله بعدی رأی گیری انجام شد و هفت گزینه نهایی شدند که از این افراد برنامه خواسته شد و نهایتا با رأی گیری، اعضا به آقای نجفی رأی دادند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه رجوع به مطالعه های قبلی در فضای تازه منطقی ترین کار موجود هست، افزود: باید افرادی که در بررسی های قبلی حداقل آرا را به دست آوردند الان نیز مورد مطالعه قرار گیرند و اگر بنا به هر دلیلی شورا در میان افراد به گزینه نهایی خود نرسید، به سراغ حلقه دوم برود.

وی در پاسخ به این پرسش که هفت گزینه ای که در ابتدای کار پنجمین دوره شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان گزینه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مورد بررسی قرار گرفتند، در حال حاضر هر یک در سمت های مختلفی مشغول به کار هستند، گفت: هنگامی که می خواهیم شهردار گزینش کنیم، قطعا به سراغ فردی که بدون کار در منزل نشسته نمی رویم. تمامی این افراد ممکن است در پست های متفاوت مشغول به کار باشند و شورا طبیعتا به سراغ گزینه هایی می رود که شاخص هایی همچون تجربه، اقبال عمومی، پاکدستی، توانمندی و شهرت داشته باشند که بی تردید چنین فردی با این خصوصیات بدون کار نیست.

بررسی گزینه‌های قبلی جهت گزینش شهردار تازه پایتخت کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شورای شهر | شهردار تهران | شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs